niedziela, 23 lipca 2023

"Szanując wolność Dzieci Bożych, Kościół polecał i nieustannie poleca wiernym niektóre praktyki ze szczególną troską i naciskiem. Wśród nich należy wymienić odmawianie różańca: "...w łacznosci z zamiarami naszych Poprzedników, pragniemy gorąco zalecić odmawianie Różańca maryjnego w rodzinach... Nie ulega...wątpliwości..., iż Koronkę Najświętszej Maryi Panny trzeba zaliczyć do najwspanialszych i najskuteczniejszych "wspólnych modlitw", do zanoszenia których wzywa się rodzinę chrześcijańską"(...) W ten sposób prawdziwa pobożność maryjna, która wyraża się w szczerej więzi z Najświętszą Maryją Panną i w naśladowaniu Jej, jest uprzywilejowanym środkiem zasilania komunii miłości w rodzinie i rozwijania duchowości małżeńskiej i rodzinnej . Ona, Matka Chrystusa i Kościoła, jest naprawdę w szczególny sposób Matką chrześcijańskiej rodziny - Kościoła domowego."

 Fragm. FAMILIARIS CONSORTIO

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz