niedziela, 23 lipca 2023

"Trudnym problemem jest zagadnienie rodzin ideologicznie podzielonych.(...)Wierzących trzeba umacniać w wierze i podtrzymywać w życiu chrześcijańskim. Chociaż strona katolicka nie może ustąpić, trzeba jednak utrzymać zawsze żywy dialog z drugą stroną. Muszą mnożyć się objawy miłości i szacunku, w mocnej nadziei utrzymania silnej jedności."

 Fragm. FAMILIARIS CONSORTIO

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz